V druhé polovině srpna dojde postupně k zahájení výkupu jablek 2019 na všech našich výkupnách na území celé České republiky. Provozní dobu výkupen a výkupní ceny jablek zjistíte přímo u výkupců na jednotlivých výkupnách.

Úroda jablek je v letošní sezóně menší než v minulém roce, neboť některé oblasti citelně zasáhly mrazy.

Výkupní ceny jablek budou naopak mnohem vyšší, než v uplynulé sezóně a budou snad motivovat sběrače a zahrádkáře k odevzdáváni padaných jablek do našich výkupen.