Zahájení výkupu 2022

Výkup jablek v roce 2022 bude zahájený na většině výkupních míst v České republice na přelomu srpna a září. V případě, že jablka budete chtít odnést na naše výkupny, provozní dobu a cenu zjistíte přímo u výkupců, popř. Vám pomůžeme najít výkupnu ve Vašem okolí na tel....

Zahájení výkupu jablek 2020

Výkup jablek v roce 2020 bude zahájen koncem srpna. Jednotlivé výkupny na území celé České republiky budou  postupně zahajovat výkup podle vegetační sklizně ve své oblasti. Provozní dobu výkupen a výkupní ceny jablek zjistíte přímo u svých výkupců na jednotlivých...

Výkup jablek

Začátkem září 2019 jsme zahájili výkup jablek v jižněji položených oblastech naší republiky. Výkup je v letošním roce zahajován později v důsledku nižší úrody a posunutí vegetační sklizně. Jablka jsou také vlivem sucha menší.V roce 2018 se díky velmi vysoké úrodě...

Zahájení výkupu jablek 2019

V druhé polovině srpna dojde postupně k zahájení výkupu jablek 2019 na všech našich výkupnách na území celé České republiky. Provozní dobu výkupen a výkupní ceny jablek zjistíte přímo u výkupců na jednotlivých výkupnách. Úroda jablek je v letošní sezóně menší než v...

Hledáme výkupce jablek

Hledáme nové výkupce na výkup padaných jablek po celé ČR. Informujte se o podmínkách spolupráce s naší firmou při výkupu jablek na tel. čísle 777191964. Výkup jablek probíhá cca 10 týdnů od přelomu srpna/září do přelomu října/listopadu. Nabízíme zajímavé výdělky a...

Ukončení výkupu jablek

Výkup jablek – ukončen. Koncem listopadu byl na všech našich výkupnách ukončen výkup padaných jablek. I přes nízké výkupný ceny ovlivněné velkou úrodou jablek v celé Evropě, donesli sběrači a zahrádkáři do našich výkupen tisíce tun moštových jablek. Ty byly...