Jablka výkup byl spuštěn již na všech výkupnách. I přes vysokou výkupní cenu je výkup jablek velmi malý. V důsledků mrazů a sucha v letošním roce je v celé České republice velká neúroda jablek. Aleje kolem silnic jsou ve většině oblastí úplně bez jablek. Sběrači nemají i přes vysokou výkupní cenu, kde jablka sbírat.