Výkup padaných jablek – vývoj výkupní ceny jablek

Výkup padaných jablek běží již 3 týdny. Výkupní cena jablek na našich výkupnách byla na začátku výkupu 1,50 Kč/kg. Postupně se rozběhly všechny výkupní místa a i přes nízkou cenu jsou výkupy jablek velmi dobré. Vzhledem ke značné nadúrodě většiny ovoce i jablek se s přibývajícími objemy nabízených jablek snižují výkupní ceny zpracovatelských závodů po celé Evropě a tím se postupně snižuje i výkupní cena jablek placená sběračům a zahrádkářům.

I přes snižující se cenu jablek budou naše výkupny vykupovat padaná jablka, dokud bude zájem sběračů a zahrádkářů jablka do výkupen nosit. Naše výkupny stále platí nejvyšší výkupní ceny ve svých regionech.